Pizza Il Forno - Her şey bi' ısırıkla başladı!

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki bilgilendirme metnimizi aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek veya aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

Müşterilerimize ait kişisel veriler Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. in geliştirdiği ürünlerin satış ve teslim hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla alınıp, KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Alınan kişisel veriler Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun olarak korunmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin silinmesi konusunda talebini Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’ye iletmesi ve bu konuya engel bir hukuki durumun olmaması hallerinde kişisel verileri silinecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. tarafından; faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı çözüm ortaklarına, franchiseeleriyle, kuruluşlarla ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat ve ilgili kanunlar gereği, hukuki yükümlülükler sebebiyle kamu kurumları ve ilgili diğer resmi kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

5. Alınan Kişisel Veriler

İZİBİZ olarak çalışan ve müşteri kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Çalışan Kişisel Verileri:İletişim bilgileri, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, maaş bilgisi, eğitim bilgileri, sertifika bilgileri, diploma notları, sabıka kayıtları, fotoğraf, personel çağrı görüşme kayıtları, kamera görüntüleri, personel mail adresleri, kimlik bilgileri, referans bilgisi. Müşteri Kişisel Verileri:İletişim bilgileri, adres bilgisi, mail adresleri, vergi numarası veya şahsi işletmeler için TC, imza,

6. Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler

Müşterilerimize ait kişisel veriler; e-ticaret faaliyetlerini yürütmek amacıyla Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; firmamız yada franchiseelerimiz aracılığı ile alınmaktadır. Bunun haricinde online başvuru, telefon destek faaliyetleri ve elektronik haberleşme kanalları ile de bilgi toplanabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Müşterilerimizden, Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerinizi almamızı gerektiren hukuki dayanaklar; 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve buna bağlı tebliğler, 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlara bağlı diğer yönetmeliklerdir.

7. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler İZİBİZ tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, İZİBİZ tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.

8. İletişim Yöntemleri

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

> KVKK Talep ve Başvuru Formunu indirmek için tıklayın

Pizza Fırını Gıda Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş (VERİ SORUMLUSU)
ADRES: Yukarı Dikmen, Turan Güneş Bulvarı Yıldız Kule No:106/65 Çankaya/Ankara
TELEFON: 0850 444 0 312


GÜVENLİK POLİTİKASI


SSL ve 3D Secure BİLDİRİMİ
Pizza Il Forno'da alışveriş güvenliği 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) Protokolü ve 3DSecure destekli online ödeme sistemi ile sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz, internet adresinin http`den https`e dönüştüğü sayfanın adres çubuğundaki kilit ikonuna tıklayarak SSL sertifikasını inceleyebilirsiniz. Elektronik ortamda gerçekleştirilen ve güvenli bilgi akışının sağlanmasının gerekli olduğu sistemlerde bir endüstri standardı olan SSL Protokolü sayesinde, alışveriş yaparken girmiş olduğunuz kredi kartı bilgileriniz, www.pizzailforno.com.tr'den bağımsız olarak şifrelenerek, provizyon alınacak bankanın Sanal Pos sistemine güvenli olarak iletilir. Ayrıca SSL Protokolü, bulunmak istediğiniz sitenin sahte bir versiyonunda olmadığınızı, gerçekten doğru sitede olduğunuzu da kanıtlar.

3D Secure Nedir?
İnternet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması için geliştirilmiş bir sistemdir. Visa ve MasterCard’ın geliştirdiği bu “güvenli sanal alışveriş” çözümleri ile hem kart sahipleri hem de üye işyerleri sahtekarlıklara karşı güvence altına alınmıştır. Verified by Visa ve MasterCard SecureCode logoları bulunan sanal işyerlerinden yapılan online alışverişler Visa ve MasterCard güvencesi altındadır.

3D Secure Neden Güvenlidir?
3D Secure sisteminde, sanal ödeme işlemi gerçekleşirken, banka tarafından kart sahibine sadece kendisinin bildiği ödeme şifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır. Yetkisiz kişilerin kartlarını internet ortamında kullanması engellenmektedir.

3D Secure Nasıl İşler?
Kart sahibi, kartını internet bankacılığı kanalıyla bankasına kaydettirir. Kartına bağlı bir şifre ve bir güvenlik soru – cevabı tanımlar. Kart sahibi, sisteme uyumlu sanal işyerinde alışverişini yapar ve ödeme bölümüne geçer. Kart sahibinin karşısına, bankası tarafından, işlem şifresini ve kişisel güvenlik mesajını soran bir pop-up ekran açılır. Kart sahibi şifresini girerek işleme devam eder. Şifre, banka tarafından doğrulanınca işlem tamamlanır. Önemli Not: SSL sertifikası ile güvence altına alınmış sipariş ödeme sayfaları dışında, internet üzerinde gerçekleştirilen iletişim biçimlerinin hiçbirinde (e-postalar, hızlı mesajlaşma servisleri, müşteri ilişkileri iletişim formları vb.) kredi kartı bilgilerinizi yazmayınız. Kredi kartı bilgileri genel kanının aksine, internet ortamında değil, büyük oranda gündelik kullanımda fiziki ortamlarda çalınmaktadır. Unutmayın, kredi kartınıza ait tüm bilgiler, kartınızın üzerinde yazılıdır.
LinkedIn
TikTok
Instagram
Whatsapp
Siparişiniz
SİPARİŞİ TAMAMLA